VVS Installationer Stockholm

Vi utför alla typer av VVS installationer.

Vi hjälper dig med allt från att åtgärda akuta läckage till att installera pannor, radiatorer, kranar samt kyl- och värmeanläggningar. Vi utför både ombyggnationer och nyinstallationer på befintliga system. Vi arbetar tätt tillsammans med andra företag där vi kan koordinera arbeten tillsammans med dem för Stamspolningar, slamsugning, filmning och dokumentationer av VVS installationer. Vi har även samarbetspartners som vi kan anlita för rivning, bilningsarbeten och VVS installationer där markarbeten ingår och även arbeten med byte av undercentraler. 

VVS Installationer Stockholm

Exempel på VVS Installationer vi utför

• Termostatbyte
• Radiatorventilsbyten
• Läcksökning
• Trasiga WC-stolar
• Kalla element,
• Lågt vattentryck
• Golvvärme
• Montering av värmepump
• Pannbyten
• Renovering/Ombyggnationer
• Avloppsarbeten
• Stambyten
• Pumpbyten/Nyinstallationer
• Sönderfrysta rör
• Montering av disk- och tvättmaskin

Varför anlita oss för

VVS Installationer?

RS Rörservice är givetvis auktoriserade enligt säkert vatten, samt medlemmar i VVS-företagen vilket bekräftar vår position som en professionell och pålitlig aktör.

Som kund hos oss är det alltid du som står i centrum och vi värdesätter ett snabbt agerande och hög tillgänglighet så att du alltid kan få hjälp när du behöver. Många av våra kunder har valt oss just på grund av vår långa erfarenhet och stora yrkeskunskap

VVS-installationer i Stockholm

Vi utför alla typer av VVS-installationer i Stockholm med omnejd. Du kan anlita oss för stora projekt som riktar sig till bostadsrättsföreningar och kommersiella fastigheter. Vi arbetar även med privatperson och installerar allt du kan behöva vid renovering och nybyggnation.
Företaget är auktoriserat av bland annat Säkert Vatten och våra medarbetare är certifierade inom de moment de utför. När du anlitar en auktoriserad firma för VVS-installation i Stockholm minskar riskerna för framtida problem. Det inkluderar smitta som legionella eller brännskador på grund av felaktig installation.

Hur förebygger vi problem?

Många akuta problem med rör och anläggningar kan förebyggas genom service och regelbundet underhåll. Genom att anlita oss som är ett auktoriserat VVS-företag i Stockholm kan vi hjälpa dig att hålla nere kostnaderna för akuta reparationer. Vi kan hjälpa dig med bland annat:

• Stamspolning i bostadsrättsfastigheter och andra fastigheter. Det förebygger stopp i avloppet och risk för vattenskador. I samband med en stamspolning får du även en besiktning av rören så det går att hitta eventuella brister och skador innan de blir akuta.
• Besiktning av fastigheter, det gäller villor såväl som hyresfastigheter. Genom att göra en besiktning av rör och installationer kan vi upptäcka även mindre fel. Du får ett protokoll och ett kostnadsförslag på åtgärder.
• Rörservice och service av anläggningar och installationer i Stockholm. Genom regelbunden service enligt rekommendationer håller anläggningar och installationer längre. Vi reparerar och byter ut enligt offert.

Du kan anlita oss för enstaka besiktningar och service eller välja ett serviceavtal. Våra serviceavtal är flexibla och anpassas utefter ditt behov. Vi erbjuder serviceavtal även på installationer som inte är köpta genom oss.

VVS-installation i Stockholm med garanti

När du anlitar oss kan du lita på att installationer utförs fackmannamässigt och av certifierade medarbetare. Det innebär att du får garantier på utfört arbete och vid eventuella skador riskerar du inte problem med försäkringsbolaget. Vi utför bland annat följande VVS i Stockholm:

• Installationer av pannor, värme-och kylanläggningar.
• Installation av enstaka luftvärmepumpar eller hela system till kommersiella lokaler.
• Vatten-och avlopp till större byggprojekt, vi arbetar även med kommuner och utför arbete åt privatpersoner.
• Ventilation till bostadsrättsföreningar och företag.
• Alla installationer där det krävs VVS-montör i våtrum.
• Installation av radiatorer och styrsystem.


Vi arbetar ofta med större projekt och har gedigen erfarenhet av att arbeta med det mest utmanande projekten. Du kan även anlita oss för att utföra service och underhåll. Kontakta oss för en offert till ditt nästa projekt som kräver kunniga VVS-installatörer.

VVS i Stockholm av pålitliga installatörer

Vi sätter alltid kunden i fokus, arbetar snabbt och lösningsorienterat. Våra medarbetare och lärlingar kommer bemöta dig vänligt och professionellt. I Stockholm är vi etablerade inom VVS och har mer än 20 års erfarenhet som företag av att göra kunder nöjda.
När du anlitar oss för stora projekt inom VVS i Stockholm kan vi projektering och planering. Vi kan boka in ett möte för att börja ta fram en offert och en projektplan. Du kan även anlita oss för serviceavtal och vi erbjuder underhåll. Står du inför en större ombyggnation eller renovering ser vi till att uppfylla alla dina krav och önskemål. Vill du veta mer om våra tjänster i Stockholm eller få en offert ska du kontakta oss.

Telefontider

Mån – Fre: 7.00-16.00