Felanmälan - Företag & Föreningar

Är du intresserad av våra tjänster, är du välkommen att kontakta oss genom att fylla i din beställning nedan.

Rot Avdrag

För att få ROT-avdrag måste du uppfylla följande villkor:
• Du är över 18 år när arbetet utförs.
• Du är bosatt i Sverige.
• Du betalar skatt i Sverige.
• Du använder fastigheten som din bostad.
Arbetet utförs på plats. Arbete som behöver förflyttas till en verkstad är alltså inte godkänt.
• Du äger bostaden. ROT-avdrag för arbete utfört i till exempel en hyresrätt är alltså inte godkänt. Om du bor i en bostadsrätt så kan du göra avdrag för arbete som utförs invändigt. Avdrag för till exempel inglasning av balkong i en bostadsrätt är inte möjligt.
• Du måste själva stå för kostnaderna. Om du äger bostaden så är du inte berättigad till något skatteavdrag om det är någon annan som betalat fakturan.
• Den fastighet du planerar att utföra arbete på måste vara äldre än 5 år.

Personer som uppfyller villkoren kan få upp till 50 000 kronor i skattereduktion för utförda ROT-tjänster (Reparation, Ombyggnad, Tillbyggnad). Skattereduktionen gäller endast själva arbetskostnaden och inte till exempel material. Du kan få skattereduktion för 30% av arbetskostnaden och max 50 000 kronor totalt per år. Någon som nyttjat ROT-avdraget fullt ut, och alltså får skattereduktion med 50 000 kronor, har med andra ord köpt ROT-tjänster för totalt 166 666 kronor innan skatteavdrag.

Telefontider

Mån – Fre: 7.00-16.00